Основни вярвания - диагностика и корекция - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център