24 - 29 август 2008 г. - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център