20 - 23 Октомври 2011 г. - EMDR сертификационна програма - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център