19-23 март 2018 г. - Генерален Енергиен Ремонт - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център