19 май 2015 г. - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център