17 - 22 Май 2011 - сертификационен тренинг по метода SDW - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център