16- 17 април 2016 г. - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център