13 януари 2014 г. - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център