На 25 септември 2014 г. - пресконференция за създаването на Българска Асоциация за Развитие на Енергийната Психология (БАРЕП). - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център