За първи път в България - WHEE - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център