ПОЗНАХ ЛИ КАКВО СИ МИСЛИТЕ? - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център