ПСИХО-СОМАТИКА или Всичко ти е от нервите! - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център