НЕИЗВЕСТНОСТТА ПОРАЖДА СТРАХОВЕ! - Енергийна терапия със СКЕНАР - д-р Мариета Желева, Енергийна медицина център